จะเห็นไอคอนดาวน้ำเงินบนโปรไฟล์ของบุคคลที่ได้ส่ง Super Like มาให้