Super Like ใน Tinder คือฟีเจอร์ที่ให้แสดงความสนใจอย่างเด่นชัดต่อผู้ใช้คนอื่น หากเรา Super Like ใครสักคน เขาจะเห็นไอคอนดาวน้ำเงินที่โปรไฟล์ของเรา เมื่อโปรไฟล์ของเราปรากฏในหน้าแอพของคนนั้นๆ