Samsung ให้บริการหลังการขายผ่านศูนย์บริการอย่างเป็นทางการทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีบริการสนับสนุนออนไลน์ แชท และการรับประกันสินค้า