Royal Canin ไม่ใช้ระบบเกรดเหมือนที่ใช้ในอาหารมนุษย์ แต่มีการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารที่ได้รับการรับรองจากนักเทคนิคด้านสัตวแพทย์ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์