ใช่ Realme เป็นแบรนด์ย่อยของ OPPO ซึ่งทั้งสองแบรนด์อยู่ภายใต้การดูแลของ BBK Electronics ประเทศจีน