ความเห็นใน เกี่ยวกับ Xiaomi กับ Realme มีทั้งข้อดีและข้อเสีย บางคนอาจชอบ Xiaomi เพราะ MIUI และอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ Xiaomi ในขณะที่บางคนอาจชอบ Realme เพราะความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ การเลือกขึ้นอยู่กับความชอบและความต้องการของแต่ละบุคคล