การใช้งานพื้นฐานของ Omi อาจไม่ต้องเสียเงิน แต่สำหรับบางฟีเจอร์พิเศษอาจมีค่าใช้จ่าย