มีรายงานบางครั้งเกี่ยวกับปัญหาการหายของข้อความแชท ผู้ใช้ควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Omi หากเจอปัญหานี้