เหมือนกับ LGBTQ แต่ไม่รวมคำว่า Queer หรือ Q อยู่ด้วย