Lespark มีทั้งเวอร์ชันฟรีและเวอร์ชันที่เสียเงิน (พรีเมียม) โดยเวอร์ชันพรีเมียมจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ไม่มีในเวอร์ชันฟรี