รีวิวของ Lespark มักจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของผู้ใช้ บางคนอาจพบความสัมพันธ์ที่ดีและมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ในขณะที่บางคนอาจพบความท้าทายในการใช้งานแอป