เลสเบี้ยน หมายถึง หญิงสาวที่รู้สึกดึงดูดทางเพศหรือมีความสนใจทางเพศต่อหญิงสาวคนอื่น