การเข้าสู่ระบบ Kooup ทำได้โดยการเปิดแอปพลิเคชันและใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ คุณอาจต้องลงทะเบียนก่อน