อาหารแมวเกรด Holistic ดูแลสุขภาพแมวในทุกด้าน ช่วยให้แมวมีสุขภาพที่ดีในระยะยาว เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โปรตีนจากแหล่งที่เหมาะสม และไม่มีสารเติมแต่งที่อาจเป็นอันตรายต่อแมว