ภาค 5 ของ Harry Potter ได้เปิดตัวในปี 2007 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก