ภาค 7.1 ถูกเรียกว่า “Deathly Hallows Part 1” เพราะเป็นภาคที่หนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า “The Deathly Hallows” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่วงของนิยายแฮรี่พอตเตอร์