ใช่ Harry Potter ภาค 5 มีฉบับหนังสือที่มีชื่อเดียวกันและนับเป็นหนึ่งในชุดหนังสือของ J.K. Rowling