ความนิยมขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของแต่ละคน แต่มักจะมีการพูดถึงภาค “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” และ “Harry Potter and the Deathly Hallows” อย่างแพร่หลาย