Grindr เป็นแอปพลิเคชันหาคู่สำหรับชายรักชายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพบปะและสื่อสารกับผู้อื่นที่อยู่ใกล้เคียงได้ง่ายดายผ่านโทรศัพท์มือถือของพวกเขา