Finviz ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนมานาน มันมีข้อมูลที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องและเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ