ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเทรด ควรเปรียบเทียบและวิจารณ์บัญชีต่าง ๆ