Exness ไทย มีการให้บริการที่ถูกปรับให้เหมาะสมกับคนไทย เช่น การให้บริการภาษาไทย และระบบการฝากถอนผ่านธนาคารไทย