เริ่มต้นโดยการสมัครบัญชี ฝากเงิน แล้วเลือกเครื่องมือการเทรด และใช้แพลตฟอร์มเทรดเพื่อเริ่มการเทรด