ในปี 2566 มีการปรับปรุงหลายอย่าง เช่น ระบบฝากถอนเงินที่รวดเร็วขึ้น และการเพิ่มเติมข้อเสนอและโปรโมชั่น