ข้อแตกต่างหลักอยู่ที่ภาษาการเขียนโปรแกรมเทรด (MQL4 และ MQL5) และความยืดหยุ่นในการทำงานของแพลตฟอร์ม