การใช้ EA ยังคงมีความเสี่ยงเหมือนกับการเทรดด้วยตนเอง แต่เครื่องมือนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในบางกรณี หากนักลงทุนศึกษา มีความรู้และประสบการณ์เทรดที่เพียงพอ