ควรรับประทาน DHC วิตามินตามคำแนะนำที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่แนะนำให้รับประทานหลังมื้ออาหาร