ใช่ Daniel Radcliffe แสดงบทเป็นแฮรี่พอตเตอร์ใน “แฮรี่พอตเตอร์ 6” ตามปกติที่เขาได้ทำในทุกภาคของชุดภาพยนตร์ “Harry Potter”