ใน Coffee Meets Bagel ทั้งผู้ใช้ชายและหญิงสามารถเริ่มสนทนาได้หลังจากที่ทั้งคู่แสดงความสนใจ like กันและกัน ไม่มีกฎเฉพาะเกี่ยวกับใครควรเริ่มสนทนาก่อน