“Bumble” ไม่มีความหมายที่แน่นอนในภาษาไทย แต่ในภาษาอังกฤษมันหมายถึงการเคลื่อนไหวอย่างไม่มั่นคงหรือเดินโซซัดโซเซ