ใช่ใน Bumble ผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายส่งข้อความครั้งแรกในการจับคู่ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง