ใช่ Bumble เป็นแอพหาคู่ที่มีความพิเศษตรงที่ให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายทักทายก่อน