Badoo มีผู้ใช้งานจากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถทำความรู้จักกับผู้คนจากวัฒนธรรมและประเทศต่างๆได้อย่างหลากหลาย