สามารถค้นหารายชื่อ 100 ชนิดของปลาสวยงามดังนี้ นี่คือรายชื่อปลาสวยงาม 20 ชนิดที่นิยมเลี้ยง

 1. ปลาทอง (Goldfish)
 2. ปลาเท็ตร้า เนออน (Neon Tetra)
 3. ปลาแองเจล (Angelfish)
 4. ปลาเบต้า หรือ ปลากัด (Betta Fish)
 5. ปลาดิสกัส (Discus)
 6. ปลากัปปี้ (Guppy)
 7. ปลาโมลลี (Molly)
 8. ปลาพลาตี้ (Platy)
 9. ปลาเสือดาว (Tiger Barb)
 10. ปลาสวอร์ดเทล (Swordtail)
 11. ปลาลูกชุบ (Cherry Barb)
 12. ปลาดานิโอ (Danio)
 13. ปลาพันธุ์อาร์วาน่า (Arowana)
 14. ปลาคลาวน์ ลูช (Clown Loach)
 15. ปลาคิชลิด (Cichlid)
 16. ปลากระเบนน้ำจืด (Freshwater Stingray)
 17. ปลาออสการ์ (Oscar)
 18. ปลาเรนโบว์ (Rainbowfish)
 19. ปลาเสือหิน (Pleco)
 20. ปลาพิรันยา (Piranha) – ขอแนะนำว่าปลาพิรันยาเป็นปลาที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและต้องเลี้ยงดูอย่างระมัดระวัง