ไทยเฟรนลี่เป็นเว็บไซต์หาคู่ที่มีผู้ใช้งานหลายชาติ มุ่งเน้นทำให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถพบปะและสร้างความสัมพันธ์กับคนไทยได้ง่ายขึ้น