หลายคนได้พบคู่ครองผ่านแอพ Coffee Meets Bagel โดยแอพนี้มุ่งเน้นการจับคู่ที่มีคุณภาพและการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการพบคู่โดยการสร้างโปรไฟล์ที่ดี การใช้งานแอพอย่างสม่ำเสมอ และการเป็นตัวของตัวเอง