รีวิวของ Xiaomi H500 มักจะชี้ไปที่ประสิทธิภาพการเป่าแห้งที่รวดเร็วและการใช้งานที่สะดวกสบาย รวมถึงคุณสมบัติเช่นการป้องกันความร้อนเกินและเทคโนโลยีลมเย็น