ในปี 2023 รุ่น Philips DryCare Advanced และ Philips Prestige Pro ได้รับความนิยมสูงสำหรับคุณภาพและเทคโนโลยีขั้นสูง