Panasonic มีรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อให้มีเสียงเงียบเมื่อใช้งาน เช่น รุ่น EH-NA65 ที่มีเทคโนโลยีลดเสียงรบกวน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในบ้านหรือในสถานที่ที่ต้องการความเงียบ