Panasonic มีไดร์เป่าผมหลายรุ่นที่มีกำลังวัตต์แตกต่างกัน ตั้งแต่ 1,500 วัตต์ไปจนถึง 2,500 วัตต์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกัน รุ่นที่มีกำลังวัตต์สูงเหมาะสำหรับการใช้งานในร้านทำผมหรือการใช้งานที่ต้องการความเร็วในการเป่าแห้ง