หากไดร์เป่าผม Dyson เปิดไม่ติด, อาจเป็นเพราะปัญหาทางเทคนิค เช่น ฟิวส์ขาด, ปัญหากับสายไฟ, หรือมอเตอร์เสียหาย แนะนำให้ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาหรือติดต่อศูนย์บริการของ Dyson