รุ่นที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของคุณ รุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ HD01, HD03, และ HD08 โดยแต่ละรุ่นมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกัน