ราคาสามารถเริ่มต้นได้ต่ำกว่า 100 บาท และสูงถึงหลายพันบาท ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ คุณสมบัติ และเทคโนโลยีที่มีในสินค้า