แฮร์รี่ และเพื่อนๆ ได้เรียนวิชาที่หลากหลายและน่าสนใจ เช่น วิชาการป้องกันตัวตนจากเวทมนตร์มืด, การขี่ควายไร้ปีก, และ วิชาดูดวง ซึ่งแต่ละวิชานำเสนอเหตุการณ์และตัวละครที่น่าสนใจ