สำหรับแอปแปลภาษาอังกฤษ ควรเลือกแอปที่มีรีวิวดีและมีฐานผู้ใช้งานจำนวนมาก เช่น Google Translate หรือ Microsoft Translator