เรื่อง Harry Potter And The Philosopher’s Stone ถูกเขียนโดย J.K. Rowling