ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรมและธนาคารที่คุณใช้ สำหรับการโอนเงินข้ามประเทศ มักจะต้องการ SWIFT Code หากธนาคารของคุณและธนาคารปลายทางมีการเชื่อมต่อผ่านระบบ SWIFT CODE