โลชั่นน้ำหอมจะมีส่วนผสมของน้ำหอมรวมอยู่ในสูตรผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ผิวหอมนานๆ ทั้งยังบำรุงผิวให้แข็งแรงและอยู่ในสภาพที่ดี