ในประเทศไทย โบรกเกอร์ Forex ไม่สามารถจดทะเบียนหรือก่อตั้งภายในประเทศได้ การเทรด Forex จึงมีเฉพาะโบรกเกอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ