โบรกเกอร์ Forex คือบริษัทหรือบุคคลที่ให้บริการการซื้อขายสกุลเงินในตลาด Forex แก่นักลงทุน โดยมีบทบาทในการเชื่อมต่อระหว่างนักลงทุนและตลาดสกุลเงินสากล